Danmarks største oversigt over webbutikker med alt til børnene

børnetøj - babytøj - babysko - legetøj - babyudstyr - babypleje - barnevogne
 Produkter:      
Forside
Tilmeld butik
Tilbudsavisen
Om smarteunger.dk
Forside > Information > Ideen bag
 
  Ideen bag smarteunger.dk
   
  Denne hjemmeside er opbygget ud fra et ønske om at samle et stort udvalg af butikker der sælger børnetøj og legetøj på Internettet. Hjemmesiden blev oprettet i 2002.
   
  smarteunger.dk har forældre til børn i alderen 0-14 år som målgruppe.
   
  De butikker der henvises til på smarteunger.dk er selvstændige virksomheder, og vi kan derfor ikke gøres ansvarlige for indholdet på de pågældende hjemmesider.
   
  Butikkerne medtages hvis de henvender sig til vores målgruppe, samt sælger deres varer på Internettet.
   
  Vi har ikke foretaget en vurdering af butikkerne service, ligesom vi heller ikke har afprøvet deres produkter.
   
  Den enkelte butik har valgt, om den skal præsentere ved hjælp af billeder eller blot med en standard illustration.
   
  Vi forbeholder os ret til at udelade butikker på smarteunger.dk, hvis vi vurderer at de ikke efterlever loven på området.
   
  Ligesom vi forbeholder os ret til at afvise billeder der kan virke anstødelige, eller strider imod smarteunger.dk 's grund-idé.
   
 
smarteunger.dk
Eng Alle 15 - 6710 Esbjerg V
email: redaktion@smarteunger.dk
 
cvr 30699327 - smarteunger.dk - Eng Allé 15- 6710 Esbjerg V - kontakt - sitemap
<% ' ' find antal online butikker ' -------------------------- StrSort="forretning_navn ASC" strQuery="SELECT * FROM tblForretning_link where godkendt ORDER BY " &StrSort strProvider = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath( "\" ) & "\..\database\butikker_web.mdb" Set rst = Server.CreateObject("ADODB.recordset") rst.Open strQuery, strProvider dim j, nbutik, nannon j = 0 nbutik = 0 rst.movefirst while not rst.EOF nbutik = nbutik + 1 rst.MoveNext wend rst.Close set rst = Nothing ' ' find antal annoncer i tilbudsavisen ' ----------------------------------- StrSort="tid ASC" strQuery="SELECT * FROM annonce WHERE aktiv ORDER BY " &StrSort strProvider = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath( "\" ) & "\..\database\tilbudsavisen.mdb" Set rst = Server.CreateObject("ADODB.recordset") rst.Open strQuery, strProvider j=0 nannon = 0 rst.movefirst while not rst.EOF nannon = nannon + 1 rst.MoveNext wend rst.Close set rst = Nothing ' ' skab forbindelse til NetSundhedsplejerske.dk ' -------------------------------------------- extURL = "http://www.netsundhedsplejerske.dk/specialfeeds/smarteunger.xml" set xmlDoc = createObject("Msxml.DOMDocument") xmlDoc.async = false xmlDoc.setProperty "ServerHTTPRequest", true xmlDoc.load(extURL) dim title(5), link(5), i , stat stat = true if (xmlDoc.parseError.errorCode <> 0) then stat = false else Set oNode = xmldoc.documentElement.getElementsByTagName("item") i = 0 For each Item in oNode i = 1 + i title(i) = Item.ChildNodes.Item(0).text link(i) = Item.ChildNodes.Item(2).text Next end if %>