Danmarks største oversigt over webbutikker med alt til børnene

børnetøj - babytøj - babysko - legetøj - babyudstyr - babypleje - barnevogne
 Produkter:      
Forside
Tilmeld butik
Tilbudsavisen
Om smarteunger.dk
Forside > Information > Priser
 
  Optagelse af nye butikker
   
  På smarteunger.dk ønsker vi at præsentere alle butikker der sælger børnetøj, legetøj, udstyr og barnepleje på Internettet. Vi har endvidere indført en brugttøjs kategori. Online guiden henvender sig til familier med børn i alderen 0-14 år. Så hvis din butik endnu ikke er med på smarteunger.dk, hører vi gerne fra dig.
   
  Din butik præsenteres med udvalgte billeder fra dit sortiment. Linket til butikken placeres under de kategorier sortimentet passer ind. Vi har på nuværende tidspunkt følgende kategorier:
Tøj (Baby, 2-6 år og 7-14 år) - Legetøj - Udstyr - Plejeprodukter
   
  Du kan vælge mellem følgende link-typer:
   
  Priser (Gældende fra 1. juli 2007):
   
 

Plus link:

 • Placering i toppen af relevante kategorier.
 • Butiksnavn og ikon for Visa/Dankort betaling.
 • Kollage ved dit link. Dimensionen er 350 x 90 pixels, og må ikke være animeret. Se nederst på siden detaljer vedr. oprettelse af kollage.
 • 1 rubrikker i "Tilbudsavisen".
 • Pris: 3 måneder for 465,- kr. (ekskl. moms).
 • Pris: 12 måneder for 1550,- kr. (ekskl. moms) (du betaler for 10 måneder).
   
  Basis link:
 • Alfabetisk placering, efter Plus link.
 • Kollage ved dit link - dimension er 350 x 90 pixels og må ikke være animeret. Se nederst på siden detaljer vedr. oprettelse af kollage.
 • Pris: 850,- kr. ekskl. moms for 12 måneder.
   
  Tekst link:
 • Alfabetisk placering, efter Basis link.
 • Butiksnavn og dankort logo.
 • Pris: Gratis.
   
 

Oprettelse af kollager:

I forbindelse med Plus Link og Basis Link vises en kollage der repræsenterer din butik. Du kan vælge:

 • selv at designe kollagen. Dimensionen er 350 x 90 pixels, og kollagen må ikke være animeret. Kollagen sendes til os pr. e-mail.
 • at lade os designe kollagen. Det koster 275,- kr. ekskl. moms. Du indsender billeder (jpg-format) og vi kommer med et oplæg til gennemsyn.
   
 

Ændringer i eksisterende kollager:

Der er følgende muligheder for ændring af eksisterende kollage:

 • du indsender ny kollage i gif-format (ikke-animeret). Dette kan gøres så ofte du ønsker det, og er gratis.
 • du indsender nye billeder (jpg-format) og vi tilretter kollagen. Dette koster 275,- kr. ekskl. moms.
 • hvis det kun drejer sig om små-ændringer, så kontakt os for at høre en pris :-)
Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål og ideer.
E-mail: redaktion@smarteunger.dk
 
cvr 30699327 - smarteunger.dk - Eng Allé 15- 6710 Esbjerg V - kontakt - sitemap
<% ' ' find antal online butikker ' -------------------------- StrSort="forretning_navn ASC" strQuery="SELECT * FROM tblForretning_link where godkendt ORDER BY " &StrSort strProvider = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath( "\" ) & "\..\database\butikker_web.mdb" Set rst = Server.CreateObject("ADODB.recordset") rst.Open strQuery, strProvider dim j, nbutik, nannon j = 0 nbutik = 0 rst.movefirst while not rst.EOF nbutik = nbutik + 1 rst.MoveNext wend rst.Close set rst = Nothing ' ' find antal annoncer i tilbudsavisen ' ----------------------------------- StrSort="tid ASC" strQuery="SELECT * FROM annonce WHERE aktiv ORDER BY " &StrSort strProvider = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath( "\" ) & "\..\database\tilbudsavisen.mdb" Set rst = Server.CreateObject("ADODB.recordset") rst.Open strQuery, strProvider j=0 nannon = 0 rst.movefirst while not rst.EOF nannon = nannon + 1 rst.MoveNext wend rst.Close set rst = Nothing ' ' skab forbindelse til NetSundhedsplejerske.dk ' -------------------------------------------- extURL = "http://www.netsundhedsplejerske.dk/specialfeeds/smarteunger.xml" set xmlDoc = createObject("Msxml.DOMDocument") xmlDoc.async = false xmlDoc.setProperty "ServerHTTPRequest", true xmlDoc.load(extURL) dim title(5), link(5), i , stat stat = true if (xmlDoc.parseError.errorCode <> 0) then stat = false else Set oNode = xmldoc.documentElement.getElementsByTagName("item") i = 0 For each Item in oNode i = 1 + i title(i) = Item.ChildNodes.Item(0).text link(i) = Item.ChildNodes.Item(2).text Next end if %>